در بخشی از این لوح سپاس خطاب به مدیرعامل بانک سپه آمده است: این لوح سپاس را به شکرانه سخاوت و مناعت جنابعالی در انجام کار خیردر حوزه حمایت از خانواده‌ها، اشتغال و آزادسازی زندانیان که قطعا برای متولیان درس آموز و برای داوطلبان کار خیر و آحاد جامعه انگیزاننده و برای نیازمندان امیدآفرین خواهد بود پیشکش به محضر ارزشمندتان می‌‌‌نماییم. ضمنا، بانک سپه در سال ۱۴۰۱ با پرداخت بیش از ۷۰ میلیارد ریال در جهت آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد اقدام کرده است. همچنین این بانک با پرداخت ۲۰ میلیارد ریال، تعداد ۴‌هزار بسته معیشتی بین خانواده‌‌‌های زندانیان سراسر کشور توزیع کرده است.