شماره روزنامه ۴۵۴۸
|
آرشیو روزنامه شماره ۴۳۸۸ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۳۸۸

  • اقدامات عاجل ارزی

    پویا جبل عاملی رضا بوستانی
    در خبرها آمده است که دولت برای ساماندهی بازار ارز قرار است بسته جدیدی را اجرایی کند. با توجه به وضعیت کنونی نیاز است که این بسته با هدف بازسازی بازار و روان کردن امر تجارت سریع به اجرا گذاشته شود.

بیشتر