پشت پرده حضور آمریکا در خاورمیانه

متحدان منطقه از رفتار واشنگتن در سایر نقاط جهان آگاه هستند. برای مثال، حمایت ایالات متحده از اوکراین، به بسیاری از کسانی که از حمله چین به تایوان می ترسند، اطمینان خاطر داده است.

در مقابل، نمایش ضعف، رقبا را جسور می کند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و سایر کشورها به دنبال بازدارندگی ایران، مهار گروه های تروریستی و دفع تهدیدات دیگر خواهند بود – و اگر ایالات متحده نتواند به طور معتبر کمک و تضمین های امنیتی ارائه کند، این کشورها دست به دامان رقبای واشنگتن خواهند شد.

خروج از خاورمیانه راه را برای قدرت های اقتدارگرای رقیب باز می کند تا نفوذ خود را افزایش دهند، گزاره ای که عقب گرد بزرگ در زمینه رقابت قدرت های بزرگ قلمداد می شود.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر هراس ایالات متحده از نفوذ رقبا در خاورمیانه/ روسیه و چین برای حیات خلوت واشنگتن دندان تیز کرده‌اند؟ بخوانید.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.