در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۹ آمده است: تمام واحدهای آموزش دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز در صورت رعایت الگوی مصرف معاف هستند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو و آموزش و پرورش حداکثر تا سه ماه ابلاغ می‌شود.

*  در جدول شماره ۹ برآورد اعتبارات  ردیف‌های متفرقه، ۴۵۰ میلیارد تومان به شیر مدارس اختصاص یافته است.

* در جدول شماره ۹ ردیف بازسازی و نوسازی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی از محل حساب ذخیره ارزی تعیین شده اما اعتباری مقابل آن مشاهده نمیشود.

مدارس دولتی , وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران ,

* به وزارت آموزش و پرورش و علوم اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام کند.

تغییر کاربری موضوع این بند به ترتیب به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و هیئت امنای هر دانشگاه و تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می‌گیرد و از پرداخت تمام عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک و ... معاف است.

* در راستای تحقق ماده ۷۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت "۲" و در جهت اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف‌های ۱۱۰۱۱۱و ۱۱۰۱۱۲ اقدام کنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیف‌های هزینه‌ای مربوط، صرف توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم می‌شود.

* با توجه به نیاز مبرم وزارت آموزش‌وپرورش به فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی برای دانش‌آموزان از ابتدای سال ۹۹ تمام  دستگاه‌های اجرایی که مستقر در فضاهای مربوط به آموزش‌وپرورش هستند ملکفند ظرف مدت ۶ ماه نسبت به تخلیه ساختمان‌های مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش‌وپرورش اقدام کنند.

* دولت می‌تواند در احداث، توسعه و بهره‌برداری از حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره ۲ بند "ج" ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی همچنین بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه ۳ ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با استفاده از روش مشارکت عمومی خصوصی از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم استفاده کند.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند