حاتم شاکرمی (معاون وزیرکار)، با اشاره به اینکه حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی روز گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده است، گفت: اکنون برای ابلاغ به هیأت دولت رفته است.

وی با بیان اینکه پیشنهاد وزارت کار این بوده است که این مصوبه از سوی دولت ابلاغ و به حقوق فروردین ماه کارگران برسد، گفت: اکنون منتظر ابلاغ مصوبه تصویب شده کمیسیون اقتصادی دولت در روز گذشته هستیم.

شاکرمی بیان کرد: امیدواریم تا هفته کارگر در هیأت وزیران به تصویب نهایی برسد.

در جلسه عصر اول بهمن ماه، شورای عالی کار با «افزایش حق مسکن کارگران» موافقت کرد. اگر مصوبه کمیسیون اقتصادی  تا هفته کارگر در هیات وزیران به تصویب برسد، کارگران این افزایش شصت هزار تومانی را در فیش‌های حقوقی اردیبهشت خود خواهند دید.