فرهاد دژپسند در حکم انتصاب امیری بر مواردی چون دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی» و «بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی‌ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش‌های واصله و ارسال آنها برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح» به عنوان اولویت‌های برنامه‌ای مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تاکید کرده است.

تدوین آئین نامه‌های مربوط به روش‌ها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک جهت تصویب و ارجاع به مراجع ذیربط، همکاری با اشخاص، سازمان‌ها و نهادها یا دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کنند، همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها سازمان‌ها، مجامع منطقه‌ای، بین الدولی و بین المللی ذی‌ربط مطابق قوانین و مقررات مربوط، تهیه برنامه‌های آموزشی در زمینه آثار زیان بار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شیوه‌های متداول در انجام جرایم مذکور و ابزارهای مؤثر پیشگیری از آن، ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما و تهیه و ارسال منظم گزارش‌ها درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورای عالی" نیز از جمله دیگر اولویت‌های کاری تعیین شده از سوی وزیر اقتصاد است.

بر اساس این گزارش، پیش از این میثم نصیری احمدآبادی مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی بود.