علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به صحبتهایی که محمدعلی افشانی با اعضای شورای شهر داشته، گفت: شهردار تهران درخواست کرده که تا مشخص شدن مستثنی شدن شهرداران از قانون منع بکارگیری بازنشستگان در یکی از کمیسیون های مجلس، روند انتخاب و رای گیری برای شهردار جدید را به تعویق اندازند. سخنگوی شورای شهر تهران در خصوص واکنش اعضا به این درخواست گفت: در حال حاضر مقرر شده تا در این مورد صحبت و جمع بندی کنیم که چگونه درباره این موضوع اقدام شود.

طبق برنامه‌ریزی‌های قبلی شورای شهر تهران فردا باید اسامی ۵ گزینه تصدی شهرداری تهران اعلام شود و چنانچه اعلام این اسامی فردا انجام نشود، این تلقی ایجاد می شود که شهردار تهران در حال تعیین تکلیف برای اعضای شورای شهر است.