مناطق پاندگلانگ، لامپانگ جنوبی و سرانگ در کانون این حادثه هستند. مدیر سازمان مدیریت حوادث طبیعی اندونزی تصاویری را در توییتر منتشر کرده که خودروهای واژگون شده و خیابان‌های سیل زده را نشان می‌دهد. به تعدادی از ساختمان‌ها نیز آسیب رسیده است. مقامات پیش‌بینی می‌کنند که تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها افزایش پیدا کند. تنگه سوندا در بین دو جزیره جاوه در شرق و سوماترا در غرب اندونزی واقع است و دریای جاوه در اقیانوس آرام را به اقیانوس هند متصل می‌کند. در اواخر سپتامبر گذشته، حدود ۲هزار نفر در یک سونامی ناشی از زلزله‌‌ای به بزرگی ۵/ ۷ در یک شهر ساحلی اندونزی کشته شدند. ارتفاع امواج ناشی از سونامی در پالو در جزیره سولاوسی به بیش از ۳ متر رسیده بود. اندونزی روی «حلقه آتش» اقیانوس آرام که محل برخورد صفحات تکتونیک زمین است قرار دارد. برخورد همین صفحات باعث زلزله‌ها و فعالیت‌های آتشفشانی می‌شود.