دایس پس از اعلام مبلغ ۲۱/ ۴ میلیارد یورویی سود عملیاتی گفت: «گروه خودروسازی فولکس‌واگن از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار قدرتمندی قرار دارد و ارقام سه‌ماهه نشان می‌دهند که در مسیر درست حرکت می‌کنیم.» طبق اعلام فولکس‌واگن افت ۳۰۰ میلیون یورویی سود عملیاتی تا حدی ناشی از تغییر استاندارد حسابداری این گروه است و در فاصله ماه‌های ژانویه تا مارس برای نخستین بار از سال ۲۰۱۵ هیچ هزینه‌ای برای پوشش جریمه‌ها و خسارات بحران دیزل‌گیت در نظر گرفته نشد. کارشناسان به افزایش سودآوری فولکس‌واگن تحت رهبری دایس امیدوارند، اما سرمایه‌گذاران خواهان تسریع در روند کاهش هزینه‌های بازاریابی و تحقیق و توسعه هستند.