اخبار گرفتن شهریه مدارس غیردولتی به‌صورت دلاری صحت ندارد

سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به انتشارگزارشی در روزنامه درتاریخ ۷/ ۲/ ۱۴۰۲ توضیحی به دفتر روزنامه ارسال کرده است. در این توضیح آمده است: در پاسخ به مطلب مندرج در آن روزنامه به تاریخ ۷/ ۲/ ۱۴۰۲ با عنوان «مدارس دلاریزه می‌شود» پاسخ سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند. مطابق دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های الگوی تعیین شهریه، همه‌ساله مبلغ شهریه به‌صورت ریالی به تمام مدارس ابلاغ می‌شود و مدارس موظف هستند پوستر شهریه را در محل ثبت‌نام نصب کنند، لذا تمامی شهریه مدارس غیردولتی به‌صورت ریالی دریافت می‌شود و اخبار گرفتن شهریه مدارس غیردولتی به‌صورت دلاری صحت ندارد.

شایان ذکر است درخصوص مدارس غیردولتی بین‌الملل داخل کشور نیز مطابق الگوی تعیین شهریه به‌صورت ریالی ابلاغ می‌شود، با این حال گزارش‌های رسیده در این خصوص در حال بررسی دقیق است و قطعا در صورتی که تخلفی صورت گرفته باشد، برابر مقررات برخورد خواهد شد. تشکیل مدارس و مراکز غیردولتی در راستای حمایت دولت و کمک به آموزش و پرورش می‌باشد و طبق ماده (۱) قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در راستای ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت کشور ضمن تاکید بر ارتقای کمی و کیفی مدارس دولتی برای بهره‌گیری از مشارکت همگانی مردمی در امر آموزش و پرورش و تاسیس مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و بهره‌گیری از ظرفیت قوانین بالادستی و مستند به سیاست‌های کلی و راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، همچنین سند نقشه جامع علمی کشور با حفظ کارکردهای سیاستگذاری نظارتی نظام، سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وابسته به وزارت آموزش و پرورش تاسیس می‌شود.