حمید پوراصغری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با تشریح مهم‌ترین محورها و جهت‌گیری‌های اعتبارات هزینه‌ای بخش سلامت در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور گفت: طرح تحول سلامت با شفاف‌سازی اعتبارات مربوطه از طریق ایجاد ردیف اعتباری مشخص از محل هدفمندی یارانه‌ها با اعتباری به مبلغ ۴۹ هزار میلیارد ریال ادامه می‌یابد که ۳۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ رشد دارد.وی افزود: منابع عمومی دانشگاه‌های علوم پزشکی در بخش بهداشت و درمان در لایحه سال ۱۳۹۸ نسبت به مصوب سال ۱۳۹۷بالغ بر ۲۱ درصد رشد کرده است.پوراصغری اظهار کرد: اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور سلامت شامل سه فصل بهداشت، درمان و تحقیق و توسعه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بالغ‌بر ۴/ ۶۳ هزار میلیارد تومان مشتمل ‌بر ۶/ ۶۲ هزار میلیارد تومان (۸/ ۹۸درصد) اعتبارات هزینه‌ای و ۷۳۱ میلیارد تومان (۱/ ۱ درصد) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.وی افزود: مجموع اعتبارات امور‌سلامت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۱۴ درصد از جمع کل اعتبارات بودجه عمومی دولت را شامل می‌شود.

به گفته پور اصغری، راهبردهای موردنظر به منظور افزایش بهره‌وری خدمات سلامت با در نظر داشتن اسناد بالادستی شامل: «تداوم و گسترش نظام ارجاع از طریق برنامه پزشک خانواده در روستاها و شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر، استقرار پرونده الکترونیک سلامت در سطح یک و تعمیم آن به سطوح دوم و سوم ارائه خدمات سلامت، اجرای پروتکل‌های درمانی حداقل برای ۲۰۰ مورد خدمات پر هزینه تر و گسترش پوشش بیمه سلامت برای پوشش جمعیت فاقد بیمه پایه اتخاذ شده است.پوراصغری با بیان اینکه اولویت دولت در بخش اعتبارات عمرانی، تامین اعتبار برای پروژه‌هایی است که در سال ۱۳۹۸ خاتمه می‌یابند،‌ افزود: در سال آینده تعداد ۸/ ۲۷ هزار تخت بیمارستانی در دست احداث هستند و پیش‌بینی می‌شود تعداد ۲۰ طرح بیمارستانی به ظرفیت ۳۵۰۰ تخت به بهره‌برداری برسند.

وی افزود: تامین اعتبار برای پروژه‌های مصوب سفر مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری و ساماندهی اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ماده ۳۷ قانون الحاق ۲(یک درصد ارزش افزوده) از دیگر اولویت‌های این بخش به شمار می‌آیند.