به گزارش روابط عمومی هلدینگ دکا، علی‌‌‌اصغر انصاری افزود: این مجموعه این ظرفیت را دارد که فراتر از مسوولیت‌‌‌هایی که برای خود تعریف کرده، بتواند به‌‌‌صورت فراگیر برای بخش‌‌‌های دیگر نیز توسعه فعالیت داشته باشد. در این زمینه مذاکره و گفت‌‌‌وگوهایی انجام شد تا بتوان این ظرفیت‌‌‌ها را فعال‌‌‌تر کرد. به‌‌‌عنوان نمونه در مجموعه دکاپست، موضوع جابه‌‌‌جایی کالا برای اقسام و اوزان مختلف یک ویژگی مهم است. حرکت به سمت پست هوشمند و End to End یا پست انتها به انتها یک ظرفیت جدید است که می‌توان در مجموعه پیاده‌سازی کرد.

وی گفت: یکی از دغدغه‌‌‌ها و اولویت‌‌‌های ما این است که به سرمایه‌گذاران این بخش‌‌‌های اقتصادی کمک کنیم تا موانع اجرایی سر راه آنها رفع شود و این مجموعه‌‌‌ها زودتر و بهتر بتوانند به سرمایه‌‌‌های خود نقش اجرایی دهند. امیدواریم مشاور خوبی برای این مجموعه‌‌‌ها باشیم تا فرآیندهای آنان بیش از پیش تسریع شود.

معاون وزارت ارتباطات تاکید کرد: هر برنامه‌‌‌ای که می‌‌‌خواهیم برای آینده کشور انجام دهیم باید به‌‌‌ اصطلاح، هوشمند و متصل و connected باشد. بنابراین مجموعه‌‌‌هایی که در فضای digital transformation وارد شده‌‌‌اند برای ما از اهمیت زیادی برخوردارند و ما نیز باید نقش خود را برای تبدیل شدن این مسیرها به فعالیت‌‌‌های بزرگ و قابل اتکا برای کشور ایفا کنیم.

انصاری با تاکید بر نقش پراهمیت حوزه‌‌‌های تحقیق و توسعه گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه نه‌‌‌تنها هزینه نیست، بلکه در واقع یک مسوولیت اجتماعی است که به آبادانی و توسعه کشور کمک می‌‌‌کند.