این برنامه شامل مجموعه‌ای از برنامه‌های تمرینی استاندارد در دسته‌بندی‌های مختلف است که از جمله آن شکم و پهلو، تناسب بانوان، شکم شش تیکه، HIIT، سیستم‌های چربی‌سوزی، برنامه‌های تمرینی برای انواع قسمت‌های بدن به تفکیک عضله، و کلی برنامه درخواستی از کاربران در این اپلیکیشن در دسترس است.‌همچنین مجموعه‌ای از حرکات و ابزارهای مورد استفاده در ورزش بدنسازی نظیر دمبل، هالتر، دستگاه‌ها، کش و باندهای طبی، TRX و ... به همراه اکثر حرکاتی که با این ابزارها می‌توان انجام داد، وجود دارد که با توضیحات عضلات درگیر و فیلم‌های آموزشی همراه است.‌همچنین تست‌های پزشکی و ورزشی نظیر آنالیز کامل بدن، وزن ایده‌آل، محاسبه توده عضلانی و چربی بدن، کالری مورد نیاز روزانه، BMI ، BMR، تست‌های چابکی نظیر T-TEST ، ILLINOISE ، WALL-SIT ، PLANK ، VERTICAL-JUMP و البته تست حداکثر توان عضله در بدن‌سازی (یک تکرار بیشینه - ۱RM) در اختیار شما قرار می‌گیرد.