درحالی‌که طی ماه‌های اخیر به‌دلیل رشد محسوس و قابل توجه قیمت مسکن و همچنین افزایش حجم تقاضا برای خرید آپارتمان از سوی دو طیف مصرفی و سرمایه‌گذار در بازار مسکن سطح قیمت‌های پیشنهادی و قطعی فروش آپارتمان تحت تاثیر قرار گرفته و اعمال تخفیف در زمان انجام معامله به کمترین حد خود رسیده است با این حال هفته گذشته در چهار نوع آگهی فروش واحدهای مسکونی که با استفاده از عبارت فروش فوری از سایر آگهی‌ها متمایز شده‌اند برخی آپارتمان‌ها با قیمت پیشنهادی مناسب‌تری به متقاضیان معرفی شده‌اند. دسته اول آگهی‌های فروش فوری مسکن مربوط به آن دسته از واحدهای مسکونی است که مالکان آنها به‌دلیل «مهاجرت» قصد دارند آپارتمان خود را در بازار با سرعت بیشتری به فروش برسانند؛ به‌عنوان مثال در هفته‌ای که گذشت مالکی با انتشار آگهی اعلام کرده است فروشنده آپارتمانی ۸۵ متری در محدوده جنت‌آباد است که به‌دلیل مهاجرت خواهان فروش فوری آپارتمان خود با قیمت مناسب است؛این واحد مسکونی ۲ سال ساخت بوده و بنابر اعلام فروشنده نسبت به آپارتمان‌های مشابه منطقه با قیمت مناسب‌تر به فروش می‌رسد؛ دومین گروه آپارتمان‌های معرفی شده به بازار مسکن در قالب فایل فروش فوری مربوط به برخی «واحدهای بزرگ‌متراژ و لوکس» در مناطق شمالی شهر تهران است که به‌دلیل استقبال کمتر متقاضیان از خرید آنها نسبت به واحدهای مسکونی معمولی و مصرفی در فهرست واحدهای مسکونی فروش فوری قرار گرفته‌اند تا از این طریق این پیام را به متقاضیان مخابره کنند که سطح قیمت این آپارتمان‌ها از واحدهای مشابه مناسب‌تر است. «سازنده‌های بدهکار» یا سازنده‌هایی که واحد آماده دارند اما در حال شروع یا تکمیل پروژه‌های ساختمانی دیگر هستند سومین گروه از مالکان واحدهای مسکونی با شرایط فروش فوری را تشکیل می‌دهند؛ این دسته از مالکان به‌دلیل نیاز مالی برای انجام سایر پروژه‌ها سعی دارند با اعمال تخفیف‌های اندک و قرار دادن آپارتمان‌های خود در فهرست واحدهای فروش فوری با قیمت مناسب، این واحدها را با سرعت بیشتری در بازار مسکن به فروش برسانند. با این حال دسته چهارمی هم از آگهی‌های فروش فوری وجود دارد که در آنها تنها به صورت «کاذب» اعلام شده است که با قیمت مناسب‌ به فروش می‌رسند.اما در واقع سطح قیمت پیشنهادی برای فروش آنها در همان سطح قیمتی واحدهای مشابه است؛ مالکان این واحدها سعی دارند با استفاده از عبارت «فروش فوری»، قیمت پیشنهادی خود برای فروش را مناسب جلوه دهند و بدون درنظر گرفتن تخفیف، موفق به فروش سریع‌تر آپارتمان‌ها شوند که متقاضیان باید نسبت به این گونه موارد هشیار باشند و تنها به تبلیغات صرف اکتفا نکنند.