ترکیب جدید شورای شهر تهران پس از استقرار رسمی در ساختمان بهشت در شهریورماه سال گذشته، مهم‌ترین وعده‌ها و رویکردهای اصلی مدیریت شهری را در چهار سال آتی مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در تمامی لایه‌های مدیریتی اعلام کرد. نقشه راه شورای پنجم تهران، در قالب یک برنامه ۶۶ صفحه‌ای برای «نجات پایتخت از کج‌راهه توسعه شهری» منتشر شد و ۲۱ منتخب مردم تهران‌ در چارچوب این برنامه، مسوولیت تحقق ۲۰۸ ماموریت برای رفع چالش‌های کهنه در ۶ حوزه کلیدی از جمله «حمل‌ونقل عمومی و بودجه شهرداری» را تقبل کردند. برنامه تدارک دیده‌شده برای «اصلاحات در تهران به نفع شهروندان»، حاوی «الگوی جهانی مدیریت ترافیک و کنترل آلودگی هوا» و «ابزارهای انسداد دریچه‌های فساد در مدیریت شهری» بود. یکی از مهم‌ترین محورهای عملیاتی اعلام شده از سوی اعضای جدید پارلمان تهران، تحقق «شورای قدرتمند و شهردار پاسخگو» بود.

حالا یک سال از عمر شورای شهر پنجم می‌گذرد. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در سالروز یکساله شدن پارلمان پنجم با عذرخواهی از مردم از محقق نشدن بخش زیادی از انتظارات شهروندان و اهداف عملیاتی تعیین شده عنوان کرد: قدری ضعف در دوره یکساله مدیریت شهری جدید وجود داشت که یکی از آنها عدم توانمندی ما حفظ ثبات در مدیریت شهری بود. با توجه به دیدگاه رئیس شورای شهر و یکساله شدن شورای پنجم، از صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه‌های مختلف شهری سوال شد که عملکرد شورای شهر پنجم در یک سال گذشته چه میزان متفاوت از دوره‌های قبل بوده است؟

 آیا شورای شهر در تحقق یا پیشبرد اهداف اصلی عنوان‌شده همچون مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت، مبارزه با شهرفروشی، جلوگیری از تخریب باغات و.... مثبت و موثر عمل کرده است؟ کارنامه یکساله شورای پنجم چه نقاط قوت و ضعفی داشته و چه عواملی در عدم تحقق بخش زیادی از اهداف موثر بوده است؟