از آنجا که بیمه سامان متولی پوشش بیمه زائران اربعین است، بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد که تاکنون به ۴۸۳۲نفر از فوت‌شدگان، متقاضیان خدمات درمانی یا افراد حادثه‌دیده حاضر در راهپیمایی اربعین، ارائه خدمت شده است، همچنین بستگان متوفیان سفر اربعین برای دریافت غرامت و خسارت می‌توانند با در دست داشتن مدارک لازم، به شرکت و شعب بیمه سامان در سراسر کشور مراجعه کنند. البته‌ کسانی که در سامانه سماح ثبت‌‌‌‌‌‌‌‌نام نکرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند هم در صورتی‌که بیمه مسافرتی داشته باشند، می‌توانند از خدمات بیمه در این زمینه بهره‌‌‌‌‌‌‌‌مند شوند. طبق این گزارش، با دستور رئیس‌جمهوری مبنی‌بر تسهیل در روند پرداخت و تخصیص بیمه اربعین، بیمه مرکزی مکلف شد تا حق‌بیمه اربعین را نسبت به دو سال‌گذشته افزایش ندهد اما حدود ۳۵ تا ۸۰‌درصد میزان ارائه خدمات بیمه‌‌‌‌‌‌‌‌ای بیشتر شد. در این بین، در شرایط و تعهدات بیمه اربعین قید شده است که درصورت ایجاد هرگونه خسارت برای هریک از بیمه‌‌‌‌‌‌‌‌شدگان باید حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ انقضای قرارداد مراتب بیمه‌‌‌‌‌‌‌‌گر اعلام و متعاقب آن مدارک و مستندات مربوطه ارسال‌شود و پرداخت هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز به شرح زیر خواهد بود:

*پرداخت هزینه‌های درمانی سرپایی و پاراکلینیکی هریک از بیمه‌‌‌‌‌‌‌‌شدگان تا سقف پنج‌میلیون‌تومان.

* پرداخت غرامت فوت به هر علت (عمر زمانی) هریک از بیمه‌‌‌‌‌‌‌‌شدگان معادل ۵۰‌میلیون‌تومان.

*پرداخت غرامت فوت ناشی از حادثه هریک از بیمه‌‌‌‌‌‌‌‌شدگان معادل ۳۰۰‌میلیون‌تومان.

*پرداخت غرامت نقص‌عضو یا از کارافتادگی دائم کلی یا جزئی بر اثر حادثه هریک از بیمه‌‌‌‌‌‌‌‌شدگان تا ۳۰۰‌میلیون ‌تومان.

*پرداخت هزینه‌های درمانی جراحی و بستری بیمارستانی بر اثر بیماری یا حادثه برای هریک از بیمه‌‌‌‌‌‌‌‌شدگان تا سقف ۵۰‌میلیون ‌تومان.