محمد مسیحی اظهار کرد: قانون دائمی مالیات ارزش افزوده مصوب  ۲/ ۰۳/ ۱۴۰۰، از تاریخ ۱۳/ ۱۰/ ۱۴۰۰ لازم‌الاجراست و مشمولان این قانون مکلف به اجرای تکالیف قانونی جدید و رعایت مقررات موضوع این قانون هستند. او افزود: بر اساس جزء «۱۳» بند «ب» ماده «۹» قانون دائمی مالیات ارزش افزوده، خدمات حمل‌ونقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون‌شهری و بین‌المللی جاده‌‌‌ای، ریلی و دریایی از پرداخت مالیات ارزش‌افزوده معاف هستند.

خدمات حمل‌ونقل هوایی اعم از بار و مسافر به نرخ ۹‌درصد مشمول مالیات ارزش افزوده است. به گزارش «ایرنا»، قانون مالیات ارزش افزوده یکی از قوانین مترقی نظام مالیاتی است که اجرای آزمایشی آن از سال ۱۳۸۷ آغاز شد و بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی از ۱۳ دی‌‌‌ماه امسال دائمی می‌شود.