مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به توسعه هسته شبکه ملی اطلاعات گفت: مطابق سند الزامات مصوب شورای‌عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور محسوب می‌شود و همه شبکه‌ها باید از طریق هسته مرکزی آن که شبکه ارتباطات زیرساخت است به‌هم متصل باشند و این شبکه از فیبرنوری، شبکه انتقال و شبکه IP تشکیل شده است. عباسی‌شاهکوه توسعه اخیر شبکه ملی اطلاعات را مربوط به توسعه شبکه IP کشور دانست و افزود: در چند سال اخیر حدود ۷۰ هزار کیلومتر فیبرنوری در شبکه زیرساخت کشیده شده که روی آن شبکه انتقال قرار دارد و حالا شبکه IP که روی شبکه انتقال قرار دارد به ۳ برابر قبل افزایش ظرفیت داشته است. مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: پس از اجرای این پروژه، ظرفیت شبکه از حدود ۷ ترابیت برثانیه به حدود ۲۰ترابیت بر ثانیه می‌رسد و فعالیت‌های امنیت شبکه نیز آسان‌تر شده و نقاط اتصال امن شبکه افزایش می‌یابد که به این ترتیب مقابله با تهدیدات امنیتی جهانی نیز آسان‌تر خواهد شد. وی افزود: در اردیبهشت ماه ظرفیت شبکه انتقال به بیش از ۲۲ترابیت بر ثانیه رسید که ما اکنون بخشی از آن را برای شبکه IP استفاده می‌کنیم. وی درباره شبکه ترانزیت بین‌الملل نیز توضیح داد: ظرفیت در یک سال گذشته ۳ برابر رشد داشته و به بیش از ۳ ترابیت بر ثانیه رسیده است که در برنامه ششم هدف توسعه ظرفیت ترانزیت بین‌الملل برای ما حدود ۳۰ ترابیت بر ثانیه تعیین شده است.