برگزاری «دوشنبه‌های تولید» در آذربایجان‌شرقی

دنیای اقتصاد-تبریز: مهدی امینی با بیان این مطلب گفت: در قالب این برنامه، مدیر کل تامین اجتماعی استان با همراهی کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق تبریز، هر هفته از یک واحد تولیدی بازدید کرده و از نزدیک در جریان چالش‌ها و دغدغه‌های تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه با اشاره به تدوین برنامه یکساله کمیسیون به‌منظور بررسی دقیق‌تر موارد در قالب جلسات کمیته همیار تامین اجتماعی، برگزاری جلسات عمومی و مشترک با حضور مدیرکل و معاونین اداره کل تامین اجتماعی و نمایندگان اتاق در هیئت های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی و فعالان اقتصادی و برگزاری جلسات مشترک با رئیس درآمد و رئیس دفاتر اداره کل تامین اجتماعی استان برای آشنایی بیشتر با روند مشکلات کارفرمایان را از جمله اقدامات موثر در راستای هم‌افزایی بیشتر بین بخش خصوصی و دولتی عنوان کرد.

امینی با اشاره به اهمیت آشنایی بیشتر کارفرمایان با قوانین تامین اجتماعی گفت: با همکاری آقای سمساری؛ مشاور تامین اجتماعی این کمیسیون، مقرر شده است، وی دو روز در هفته در اتاق تبریز حضور یافته و به سوالات و ابهامات کارفرمایان در حوزه تامین اجتماعی پاسخ دهد.

وی همچنین از برگزاری جلسات منظم ماهانه توسط نمایندگان اتاق در تامین اجتماعی به‌منظور بررسی مشکلات این حوزه و سپس طرح و پیگیری در کمیسیون خبر داد.