اسناد ۵۹ درصد اراضی کشاورزی اصفهان صادر شد

محمدتقی فرهادی اظهار‌کرد: صدور اسناد بر اساس تقاضای مردم و کشاورزان انجام می‌گیرد و به نوعی «متقاضی محور» است، لذا هر چه میزان مشارکت درخواست کنندگان بیشتر شود قادر خواهیم بود زمین‌های بیشتری را سنددار کنیم.

وی ادامه داد: صدور اسناد راهکار مناسب تثیبت مالکیت، رفع تداخل و جلوگیری از زمین خواری است که شفافیت در صنعت کشاورزی را نیز به دنبال خواهد داشت.

فرهادی با با بیان اینکه کل اراضی کشاورزی این استان ۴۳۰ هزار هکتار است، تصریح کرد: صدور اسناد با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جدیت در حال انجام است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با اشاره به اینکه حفظ کاربری زمین‌ها از جمله اولویت‌های این نهاد به شمار می‌رود, افزود: با راه اندازی سامانه پایش در استان با استفاده از ماهواره هرگونه فعالیت یا تغییر کاربری تحت پایش قرار می‌گیرد و هدف ما جلوگیری از تغییر کاربری غیرقانونی و غیراصولی است.

به گزارش ایرنا، بر مبنای آمار موجود، از مجموع ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار زمین‌های کشاورزی کشور تاکنون بالغ بر ۵۰ درصد اراضی رفع تداخل شده است.

تولید سالانه محصولات زراعی استان اصفهان در شرایط عادی حدود ۴.۶ میلیون تُن و مجموع اراضی باغی استان نیز حدود ۸۵ هزار هکتار است و مجموع تولید باغی و گلخانه‌ای در شرایط عادی حدود ۸۸۶ هزار تُن برآورد می‌شود.