مروری بر امنیت انرژی، چالش‌ها و راهبردها

شاخص‌های امنیت انرژی

مفهوم و تعاریف امنیت انرژی در طول زمان گسترش‌یافته و دست‌خوش تغییر شده است. در تعاریف امروزی چهارعنصر اصلی در وجود فیزیکی، دسترسی، مقرون‌به‌صرفه بودن یا متغیرهای اقتصادی و مقبولیت منابع انرژی قابل‌شناسایی است که این عناصر در طیف امنیت انرژی پیشنهادشده از سوی مرکز تحقیقات انرژی آسیا و اقیانوسیه ارائه و شاخص‌های امنیت انرژی بر مبنای آن از سوی آژانس بین‌المللی انرژی تعریف‌شده است. این شاخص‌ها شامل دودسته شاخص‌های ساده و تجمیعی معرفی‌شده که بر اساس آن‌ها هر کشور می‌تواند سناریوهای مختلف را در اهداف بلندمدت دنبال و امنیت انرژی خود را اندازه‌گیری کند. شاخص‌های ساده شامل برآورد منابع، نسبت ذخایر به تولید، تنوع، وابستگی وارداتی، ثبات سیاسی، قیمت انرژی، نظریه پورتفولیو واریانس میانگین، سهم سوخت‌های کربن صفر، نقدینگی بازار و شاخص‌های سمت تقاضا، شاخص‌های تجمیعی به‌صورت ترکیبی از شاخص‌های ساده و تحت عنوان شاخص شانون، شاخص امنیت انرژی آژانس بین‌المللی انرژی، شاخص عرضه و تقاضا، تمایل به پرداخت و شاخص آسیب‌پذیری نفت تعریف‌شده است.

شاخص دیگری که از سوی شورای جهانی انرژی با عنوان سه‌گانه انرژی به‌صورت ترکیبی از سه شاخص امنیت انرژی، برابری دسترسی به انرژی و پایداری زیست‌محیطی ارائه‌شده است که عملکرد ۱۲۷ کشور عضو این شورا را با توجه به متغیرهای یادشده به‌صورت سالانه ارزیابی و منتشر می‌کند. بر اساس این گزارش، امنیت انرژی به‌صورت مدیریت مؤثر در عرضه انرژی برای مصارف داخلی و صادرات، کیفیت زیرساخت‌های انرژی و قابلیت اطمینان آن‌ها و توانایی تأمین تقاضای کنونی و آتی انرژی، برابری دسترسی به انرژی به‌صورت در دسترس بودن و مقرون‌به‌صرفه بودن تأمین انرژی از سوی مردم جامعه و پایداری زیست‌محیطی به‌صورت دستیابی به بهره‌وری انرژی طرف عرضه و تقاضا و توسعه تأمین انرژی از منابع تجدید پذیر و سایر منابع کم‌کربن با آلایندگی کم تعریف می‌شود. متغیر دیگری با عنوان عملکرد کشور با مفهوم مقدار توسعه و اجرای مؤثر سیاست‌های مرتبط باانرژی و شرایط زیربنایی اقتصاد کلان و حاکمیتی، قدرت و ثبات اقتصاد ملی و دولت، جذابیت کشور برای سرمایه‌گذاران و ظرفیت کشور برای نوآوری تعریف‌شده که به ارزیابی واقعی‌ هر کشور کمک می‌کند. با توجه به موارد یادشده وضعیت کشور ایران در سه‌گانه انرژی بررسی و به رتبه اکتسابی آن توجه می‌شود.

امنیت انرژی در ایران

مطابق ترازنامه انرژی سال ۱۳۹۷ مجموع انرژی آبی، بادی، خورشیدی ۴ درصد، انرژی هسته‌ای ۳ درصد، زغال‌سنگ ۳ درصد و سایر منابع تجدید پذیر قابل اشتعال نیز ۳ درصد بوده و باقی آن بر عهده نفت، گاز و میعانات نفتی است.  این وابستگی شدید ایران به سوخت‌های فسیلی اگرچه توانسته دسترسی مطمئن به مقادیر کافی انرژی‌ مقرون‌به‌صرفه و قابل‌اعتماد را فراهم کند، تنوع کم منابع اولیه و مشکلات زیست‌محیطی از مصرف سوخت‌های فسیلی موجب شده با گسترش مناسب توزیع انرژی در کشور، شاخص امنیت انرژی ایران از دید متخصصان این حوزه مناسب نباشد.

نبود تنوع در سبد تولید انرژی و شدت مصرف انرژی ازجمله مهم‌ترین چالش‌های کنونی بخش انرژی ایران محسوب می‌شود که تداوم روندهای موجود امنیت انرژی کشور را با مخاطره روبه‌رو خواهد کرد. این موضوع در صنعت نیروگاهی برق به‌شدت احساس می‌شود. نسبت ظرفیت تولید برق فسیلی به ظرفیت تولید برق در هر استان نشان می‌دهد ۲۱ استان کشور وابستگی بیش از ۹۵ درصدی به سوخت‌های فسیلی برای تولید برق‌دارند. در خصوص برابری دسترسی به انرژی، با توجه به پوشش برق‌رسانی بالای ۹۹ درصدی، پوشش گازرسانی بالای ۹۵ درصدی و دسترسی مطلوب به فرآورده‌های نفتی، ایران جزو ۵۰ درصد اول کشورهای عضو شورای جهانی انرژی در این شاخص است. در خصوص شاخص پایداری زیست‌محیطی، ایران با توجه به تولید روزانه بیش از ۹۰۰ هزار تن  دی‌اکسید کربن جزو ۲۵ درصد اول کشورهای منتشرکننده ‌دی‌اکسید کربن است.

با توجه به موارد بالا، ایران در گزارش سال ۲۰۲۲ شورای جهانی انرژی رتبه ۵۲ را در سه‌گانه انرژی کسب کرده که دلیل عمده‌ آن دسترسی به سوخت‌های فسیلی در شرایط فعلی و ایجاد برابری دسترسی به انرژی با توجه به این دسترسی است که از حضور ایران در ۲۵ درصد دوم کشورهای عضو شورا در شاخص امنیت انرژی و برابری و حضور در ۲۵ درصد چهارم کشورهای عضو شورا در شاخص پایداری زیست‌محیطی و عملکرد کشور حکایت دارد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

با کسب رتبه ۵۲ ایران در سه‌گانه انرژی شورای جهانی انرژی در سال ۲۰۲۲، کشور با چالش‌های بسیاری در خصوص هر سه شاخص روبه‌رو است که جایگاه آن را در سه‌گانه انرژی بسیار ناپایدار می‌کند. تمرکز کشور بر سوخت‌های فسیلی، اتلاف و مصرف بالای انرژی در اثر استفاده از تجهیزات فرسوده، چالش در تأمین تقاضای کنونی و آتی انرژی با توجه به نبود تکنولوژی‌های روز ذخیره‌سازی، ازدیاد برداشت و نبود تنوع سبد سوخت، استفاده نکردن از تکنولوژی‌های جذب و ذخیره‌سازی کربن و توسعه نامناسب تأمین انرژی از منابع تجدید پذیر و سایر منابع کم‌کربن به دلیل واقعی نبودن قیمت حامل‌های انرژی ازجمله این چالش‌هاست که بر هر سه شاخص تأثیر عکس گذاشته و در صورت اجرا نشدن مؤثر سیاست‌های مرتبط باانرژی و تمهیدات ویژه، در آینده نه‌چندان دور ایران در زمره کشورهای ناامن انرژی خواهد بود.