سجادی درباره آخرین وضعیت پرونده ویلموتس گفت: «ما وظیفه نظارتی خود را مطابق قانون داریم. هم بحث پیش‌پرداختی که اتفاق افتاده و هم ضمانتی که گرفته شده و اینکه آن شرکت بعد از آن اتفاق، ۲۵ میلیارد تومان به صورت ریالی بابت آن دو میلیون یورو به فدراسیون پرداخت کرده است، اما چون ضمانت آن پرداخت، ساختمان فدراسیون بود، الان شش‌دانگ آن ساختمان به نام شرکت شده است. سه دانگ از ساختمان پرسپولیس هم برای اینکه به نام فدراسیون فوتبال است همین اتفاق برایش افتاده است. به خاطر آن ضمانت الان پیش‌پرداخت انجام شده و اخیرا هم رای دستیاران آمد که منتظر دو مورد پنج درصد دیرکرد پرداخت آقای ویلموتس هم هستند. واقعا عبرتی برای قراردادها و بصیرتی برای آینده است. برخی از افرادی که ما می‌دانیم در گذشته کجا بودند، چه ردپایی دارند، خودشان هم مدیر بودند و چه عواقبی برجا گذاشتند و مدیر چه باشگاه‌هایی بودند که از آنها اکنون هیچ اسمی نیست. برخی از آنها برای من خط و نشان کشیدند. در مجلس هم خرده گرفتند افرادی که از مسببان همین قرارداد ویلموتس هستند را اجازه داده‌اید که ثبت‌نام کنند در حالی که ما اصلا اجازه جلوگیری از ثبت‌نام را نداریم و هرکس شرایطش را داشته باشد می‌تواند ثبت‌نام کند، اما من به راحتی و خارج از حق در مجلس مورد خطاب همین موضوع قرار گرفتم و فرصت دفاع هم نداشتم.»

1 نفر این پست را پسندیده اند