به گزارش خبرگزاری فارس، محسن پورسیدآقایی با اشاره به اینکه اعمال محدودیت‌ها در سهمیه طرح ترافیک برای تمام اقشار صورت گرفته است، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲ هزار طرح ترافیک به خبرنگاران تعلق گرفته است و بیش از ۵۰ درصد از خبرنگاران متقاضی طرح ترافیک خود را دریافت کرده‌اند؛ در حالی که تنها یک‌سوم از جانبازان و کمتر از ۱۰ درصد از استادان متقاضی طرح ترافیک، سهمیه خود را دریافت کرده‌اند. وی افزود: این انتظار که تمام متقاضیان دریافت طرح خبرنگاری بدون هیچ محدودیت طرح دریافت کنند اشتباه است؛ چراکه وقتی تمامی اقشار برای دریافت طرح ترافیک با محدودیت مواجه هستند دلیلی ندارد که این محدودیت در مورد خبرنگاران اعمال نشود.  معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد: تاکنون 50 درصد از خبرنگاران متقاضی سهمیه طرح ترافیک خود را دریافت کرده‌اند و به زودی اسامی آنها منتشر خواهد شد، بنابراین افزایش سهمیه‌ای در این حوزه نخواهیم داشت. وی با بیان اینکه بسیاری از مدیران و معاونان دستگاه‌های مختلف موفق به دریافت طرح ترافیک آن هم با پرداخت تمام هزینه نشده‌اند، گفت: وقتی برای تمام اقشار محدودیت وجود دارد منصفانه نیست که سهمیه قشری دیگر100 درصد تعلق گیرد.  به گفته پورسیدآقایی مکانیزم صدور کارت بلیت‌های یک ساله برای خبرنگارانی که طرح ترافیک دریافت نکرده‌اند در حال بررسی است و به زودی توزیع خواهد شد.