رویای سیاه copy

«رویای سیاه» می‌‌کوشد به شیوه‌‌ای آرشیوی، از کشف نفت در جهان و ایران، دست‌‌درازی بیگانگان و غائله ملی شدن نفت و برکناری دکتر مصدق و کودتای ۲۸مرداد سال ۳۲ تا وقوع انقلاب و موقعیت متفاوت آن در سال‌های پس از خیزش سال ۵۷ را به تصویر بکشد. این مستند بلند تاریخ نقش نفت در معادله‌‌های سیاسی و افت‌وخیزهای اجتماعی ایران را از دید محمدعلی موحد روایت می‌کند و در عین حال می‌کوشد پرتو دیگری بر بحث ملی شدن صنعت نفت بیفشاند و آن‌ را فارغ از نگاهی تعصب‌‌آمیز به نقد بکشد.

دومین رویداد شب مستند بخارا، ساعت ۱۷ در سالن جلیل شهناز خانه هنرمندان میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.