از این تعداد بیمه‌‌‌نامه، ۳۴فقره «اعتباری» به ارزش ۳۳‌هزار و ۶۸۵میلیارد ریال و بقیه مربوط به بیمه‌نامه «سرمایه‌گذاری» بود. بررسی عملکرد صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌‌‌های معدنی نشان می‌دهد، ارزش صدور بیمه‌نامه‌های اعتباری جهش ۲۷۳درصدی و تعداد صدور رشد ۷۶درصدی نسبت به هشت‌ماه سال ۱۴۰۱ داشته است. این روند در سایر بیمه‌‌‌نامه‌‌‌های صادرشده توسط صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی نیز قابل مشاهده است، به‌گونه‌ای که در بخش صدور بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری، تعداد بیمه‌نامه‌ها از ۶فقره در پایان سال قبل به ۱۰فقره در هشت‌ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ رسیده و از نظر ارزش ریالی نیز رقم این بیمه‌نامه‌ها از ۲۱۶میلیارد ریال با افزایش حدود ۳۴۳درصدی به ۹۵۷میلیارد ریال رسیده است.