به گزارش پایگاه اطلاع‌‌‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، براساس گزارش موسسه تحقیقات آب، تداوم وضعیت کاهش بارش و نامتوازنی آن در حوضه‌‌‌های آبریز اصلی و درجه دوم کشور وجود دارد. طبق این گزارش برای هفته جاری، وقوع بارش‌‌‌ها در نواحی شمالی به‌‌‌خصوص سواحل دریای خزر پیش‌بینی می‌شود. همچنین با توجه به چشم‌‌‌انداز بارش پیش‌بینی‌شده برای هفته آینده، وقوع بارش قابل‌توجهی در عمده مناطق کشور مورد انتظار نیست. بر پایه این گزارش، حوضه آبریز دریای خزر این هفته با بیشینه بارش ۷/ ۱۱۶میلی‌متری و متوسط محدوده ۹/ ۵میلی‌متری بیشترین میزان بارش را در میان حوضه‌‌‌های آبریز اصلی کشور دارد.

حوضه آبریز دریاچه ارومیه بیشینه بارش ۳/ ۴میلی‌متری با متوسط بارش ۳/ ۰میلی‌متر و حوضه آبریز فلات مرکزی بیشینه بارش ۸/ ۲میلی‌متر و متوسط محدوده صفر میلی‌متری را خواهند داشت. حوضه آبریز خلیج‌‌‌فارس و دریای عمان بیشینه بارش ۲/ ۲میلی‌متری و متوسط محدوده صفر میلی‌متری را تجربه می‌کند. حوضه‌های آبریز قره‌قوم و مرزی شرق هم این هفته بدون بارش هستند. این هفته از ۳۰حوضه آبریز درجه‌‌‌دو کشور، ۱۴حوضه بدون بارش خواهند بود. براساس این گزارش، در هفته منتهی به هفتم مهرماه برخی حوضه‌‌‌های ۶گانه اصلی آبریز کشور بارش خواهند داشت. حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی به ۷مهر، بیشینه بارش ۵/ ۶میلی‌متری و متوسط محدوده ۱/ ۰میلی‌متری را خواهد داشت. در این مدت حوضه آبریز فلات مرکزی بیشینه بارش ۳/ ۳میلی‌متری و متوسط محدوده صفر میلی‌متری خواهد داشت. حوضه آبریز دریاچه ارومیه در هفته آینده، بیشینه بارش ۱/ ۰میلی‌متری با متوسط بارش صفر میلی‌متری را شاهد خواهد بود. حوضه‌‌‌های آبریز خلیج‌‌‌فارس و دریای عمان، قره‌قوم و مرزی شرق هم بدون بارش خواهند بود. همچنین ۲۱حوضه آبریز درجه دو کشور بدون بارش خواهند بود.