وی ادامه داد: افراد پس از اخذ این مجوز از طریق سامانه «شهرزاد» می‌توانند نسبت به اخذ غرفه یعنی مکانی که شهرداری تهران برای آنها مشخص می‌کند جهت فعالیت اقدام کنند. این اقدام به صورت پایلوت در تهران عملیاتی شده و سایر شهرها نیز در این حوزه مشغول کار هستند.

وی گفت: اگر ظرفیتی که برای دستفروشان در نظر گرفته می‌شود کمتر از تقاضا باشد با زمان‌بندی واگذاری و بهره‌برداری از غرف مدیریت خواهد شد. ثبت‌‌‌نام دستفروشان تهران تا اواخر فروردین در درگاه ملی مجوزها تکمیل خواهد شد. از این پس با اخذ این مجوز اتحادیه‌ها می‌توانند برای فروشندگان مشاغل سیار جواز کسب صادر کنند.

بیگی در خصوص ساماندهی بازار خلازیر نیز گفت: بی‌‌‌تردید در مقایسه با گذشته فضا بسیار تغییر کرده است. محدوده‌‌‌ای که با عنوان شیطان بازار شناخته می‌‌‌شد، امروز دارای در است و افراد در آن شناسایی شده‌‌‌اند و حتی مجوز روز بازار هم به آنها داده شده است. البته ممکن است در برخی روزهای شلوغ همچون پنج‌شنبه و جمعه افرادی در اطراف این محدوده دست به بساط‌گستری بزنند که تلاش شده با آنها نیز برخورد شود.