انارکی با بیان اینکه ما به عمده پاساژها و سراهای منطقه بازار تهران، اخطار ایمن‌‌سازی را داده‌‌ایم، تصریح کرد: در پارسل ۱۱۲ هکتاری بازار که از شرق به خیابان مصطفی خمینی (ره)، از جنوب به خیابان مولوی، از شمال به ۱۵ خرداد و از غرب به خیابان خیام محدود می‌شود، ۶۶‌هزار مغازه موجود است و به بسیاری از این مغازه‌‌ها بارها اخطار داده‌‌ایم و مغازه‌‌هایی که به اخطارهای مکرر ما بی‌اعتنا بوده‌‌اند نیز به مرجع قضایی معرفی شده‌‌اند.

شهردار منطقه ۱۲ با تاکید بر اینکه ما برای ایمن‌‌سازی تلاش کرده‌‌ایم تا تمامی بهانه‌‌ها را از مالکان و دارندگان مغازه‌‌های ناایمن در بازار بگیریم، گفت: در هماهنگی با سایر دستگاه‌‌ها از جمله میراث فرهنگی، اوقاف و... تلاش کرده‌‌ایم ایمن‌‌سازی را منوط به کارهای دیگر نکنیم؛ چراکه از نگاه ما جان مردم از هر چیز ارزشمندتر و بالاتر است. از این‌رو آنهایی که ابلاغ دستورالعمل ایمن‌سازی آتش‌نشانی را دریافت کرده‌‌اند مکلف به ایمن‌‌سازی هستند و سازمان اوقاف و سایر دستگاه‌‌ها نیز پای کار آمده‌اند.

وی با بیان اینکه این هماهنگی‌‌ها کفاف امر را نمی‌‌کند و لازم است ارگان‌‌هایی همچون شهرداری، اداره برق، سازمان اوقاف و... نیز کار خود را کامل و با سرعت انجام دهند، افزود: به عنوان مثال یکی از مهم‌ترین موضوعات ما در حوزه ایمن‌‌سازی بازار، بحث برق است، از این رو برای ایمن‌سازی باید اداره برق که موظف به تامین خطوط انتقال تا پشت کنتور برق مشترکان است، به موضوع ایمن‌سازی در حوزه وظایف خود توجه ویژه‌‌ای کنند. بر همین اساس ما نیز در شهرداری جلسه بسیار مهمی داشتیم تا اعتبار ویژه‌‌ای را مختص ایمن‌سازی در بازار تهران در نظر بگیریم و برای اولین بار ردیف بودجه ویژه‌‌ای را مختص ایمن‌سازی بازار تهران اختصاص دهیم و در کنار آن، مشاوری را به کار بگیریم تا یک نقشه راه دقیق برای ایمن‌سازی ترسیم شده و ایمن‌سازی بر اساس این نقشه انجام شود.