به‌گزارش روابط عمومی، توسعه صنعت خرده‌فروشی طی یک دهه گذشته در ایران، احساس نیاز به کسب دانش در این زمینه را بیش از پیش افزایش داده است. از این رو فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپرمی ضمن توجه به تعریف و بازطراحی دوره‌ MBA با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران دوره تخصصی Retailing MBA را برگزار کرد.  نکته حائز اهمیت اینکه تاکنون دوره‎های MBA  با گرایش   Retailing برگزار شده است، اما در همکاری دو قطب صنعتی و دانشگاهی کشور برای اولین بار دوره تخصصی MBA Retailing برگزار شد.