اگرچه به دلیل فاصله درصدهای پیشنهادی گروه کارگری و کارفرمایی، جلسه تعیین دستمزد بدون نتیجه پایان یافت اما با توجه به فضای مطلوب جلسه دوم و سیگنال‌های مثبتی که از آن بیرون آمده در صورت نزدیک‌تر شدن دیدگاه‌های طرفین به یکدیگر به احتمال بسیار، شنبه نشست نهایی تعیین دستمزد خواهد بود و رقم دستمزد ۱۴۰۰ مشخص خواهد شد. موضوع افزایش حق‌مسکن و بن‌خواربار کارگری از دیگر محورهای دومین جلسه دستمزد شورای‌عالی کار بود که روند مذاکرات، احتمال افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن و بن‌کارگری در سال آینده را تقویت کرد. ناصر چمنی نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در تشریح جزئیات برگزاری دومین نشست دستمزد شورای‌عالی کار اظهار کرد: در حال‌حاضر روی کلیات دستمزد بحث می‌کنیم و امیدواریم شنبه نتیجه بگیریم.  تاکید ما این است که اختلاف دو‌میلیون تومانی هزینه سبد معیشت کارگران در مقایسه با سال گذشته جبران شود. او افزود: اگر‌چه درصد پیشنهادی ما برای افزایش مزد با درصد پیشنهادی کارفرمایان فاصله داشت و جلسه به نتیجه نرسید ولی اگر دیدگاه‌های دو‌طرف به یکدیگر نزدیک‌تر شود، می‌توانیم شنبه به نتیجه برسیم به شرط آنکه با توجه به شرایط موجود، اختلاف و شکافی که بین هزینه امسال سبد معیشت کارگران و سال گذشته به‌وجود آمده، ترمیم شود. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در عین حال روند برگزاری نشست دستمزد شورای‌عالی کار نسبت به سال قبل را مطلوب توصیف کرد و گفت: خوشبختانه جلسه بدون‌تنش و با گفتمان مطلوب به پایان رسید و مثل سال گذشته نبود که اعلام درصدهای پیشنهادی از جانب دو طرف، حالت برد و باخت پیدا کرده و بحث دستمزد را به‌جایی کشانده بود که احساس می‌شد دنبال برنده و بازنده میدان هستیم. او تصریح کرد: اعتقاد ما این است که اگر دولت می‌خواهد برای کارگران کاری بکند و به معنای واقعی سهم خود را در قبال کارگر و کارفرما بپردازد، امسال بهترین فرصت است و امیدواریم شنبه هفته آینده که وزیر کار نیز حضور دارند در یک توافق مثبت و فضایی مطلوب، تکلیف دستمزد‌۱۴۰۰ روشن شود. چمنی گفت: خواسته ما این است که هزینه دو‌میلیون تومانی که به سبد معیشت امسال کارگران اضافه شده در دستمزد سال آینده جبران کنیم؛ لذا اگر به اهدافی که در بحث دستمزد درنظر داریم دست پیدا نکنیم ممکن است روز شنبه هم به نتیجه نرسیم، با این حال نمایندگان کارگری تمام تلاش خود را برای افزایش حقوق جامعه نجیب و زحمتکش کارگری به‌کار خواهند گرفت.

این مطلب برایم مفید است
19 نفر این پست را پسندیده اند