آرشیو روزنامه شماره ۴۶۹۰ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۶۹۰

  • به سوی دیپلماسی دگرگون شونده

    دکتر محسن شریعتی‌نیا
    سفر غیرمنتظره وزیر امورخارجه به محل برگزاری اجلاس گروه ۷ بار دیگر هیجانی رسانه‌ای را برانگیخت. امیدواری‌هایی پدید آمد و گفت‌وگوهایی در میان شهروندان که «کاش توافقی شود...». نویسنده نمی‌خواهد از چند و چون چنین توافقی یا امکان‌پذیری آن بنویسد، بلکه می‌کوشد بر تصویر بزرگ‌تر نظم بین‌المللی پساثبات هژمونیک متمرکز شود و موقعیت ایران را در آن مورد بحث قرار دهد.

بیشتر