اسپوتنیک گزارش داد، پارلمان کانادا در حال بحث پیرامون مصوبه‌ای است که شرایط مهاجرت را برای آن دسته از افرادی که از سوی آمریکا یا دیگر کشورها پذیرفته نشده‌اند، دشوارتر می‌کند.

ظاهراً این تصمیم در واکنش به افزایش روند مهاجرت غیرقانونی به واسطه سیاست‌های ضدمهاجرتی سایر کشورها به‌ویژه آمریکا اتخاذ شده است.

طبق متمم‌های پیشنهادی، مرزبانان کانادایی از حق عدم پذیرش افرادی که سابقه درخواست پذیرش از سایر کشورها را دارند اما ناکام مانده‌اند، برخوردار هستند.

تنها در سال ۲۰۱۸، حدود ۲۰ هزار نفر از مرز آمریکا-کانادا عبور کرده‌اند حال آنکه دولت اتاوا در حال حاضر با ۲۰۰ هزار تقاضای پناهندگی مواجه است.