بر اثر بارش شدید باران و طغیان رودخانه ها، آسیب جدی به زیر ساختهای شهری و روستایی، منازل مسکونی و شبکه های آب و برق و راه ارتباطی نزدیک به ۳۵۰ روستای استان وارد شد.

امروز؛ علاوه بر تلاش دستگاههای خدمات رسان،امداد رسانی به آسیب دیدگان در شرایط نامساعد جوی هم ادامه داشت.

همچنین در چند روز گذشته لرستان با میانگین بارش 150میلی متر، پر باران ترین استان کشور بود.