غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی به پیش شرط اروپایی ها برای به اجرا در آمدن SPV اشاره کرد و گفت: هرگونه شرط یا پیش شرطی که از سوی اروپایی ها برای به اجرا در آمدن تعهدات خود گذاشته شود؛ نوعی بهانه گیری تلقی می شود.

وی ادامه داد: پیش شرط اتحادیه اروپا برای کشورمان دخالت در امور داخلی ایران به حساب می آید. ما برای اموری که در گذشته به توافق رسیده بودیم هیچ پیش شرطی نگذاشته بودیم لذا هیچ پیش شرطی از طرف آنها را هم قبول نداریم.

عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس تصریح کرد: اگر اتحادیه اروپا بخواهد برای مواردی که قبلا توافق شده پیش شرط بگذارد؛ ناشی از ترس آنها است و نشان می دهد در قبال ترامپ سر سپرده هستند و البته این حق هم برای ما محفوظ می ماند که برای آنها پیش شرط بگذاریم.

در روزهای گذشته کانال ویژه مالی از سوی برخی از کشورهای اروپایی از قبیل آلمان، فرانسه و انگلیس به ثبت نهایی رسید و مقرر شده بودکه با این مصوبه مراوداتی بین جمهوری اسلامی ایران و اروپایی ها انجام بگیرد اما پس از ثبت آن غربی ها اعلام کردند برای به اجرا در آمدن کانال ویژه مالی شرط هایی تعیین کردند.