قاسم عزتی  درباره افزایش قیمت گوجه فرنگی و سیب زمین در بازار ارومیه افزود: هیچ گونه کمبودی در خصوص گوجه فرنگی و سیب زمینی در بازار وجود ندارد و بیش از نیاز مردم تا عید گوجه فرنگی و سیب زمینی ذخیره سازی شده است.

 

وی با تاکید بر اینکه صادرات گوجه فرنگی به عراق، علت اصلی افزایش قیمت گوجه فرنگی در روزهای اخیر بوده است تصریح کرد: با اعمال محدودیت در صادرات، قیمت گوجه فرنگی سیر نزولی داشته و تا ۲۰۰۰ تومان نیز شاهد کاهش قیمت در بازار بودیم.

رئیس اتحادیه بارفروشان و میوه وتره بار ارومیه در خصوص علت اصلی افزایش قیمت سیب زمینی در بازار خاطرنشان کرد: قیمت سیب زمینی قبل از صدور مجوز صادرات ۱۵۰۰ تومان بود که با صدور مجوز صادرات قیمت سیب زمینی تا ۳۰ درصد دربازار افزایش یافت.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سیب‌زمینی و گوجه فرنگی جز مایحتاج عمومی هستند با اعمال محدودیت در صادرات می‌توان قیمت‌ها را کاهش داد.

عزتی اظهار کرد: در حال حاضر هر کیلو گوجه فرنگی به صورت عمده در میدان به قیمت ۲۲۰۰ تومان و سیب زمینی نیز به قیمت ۲۰۰۰ تومان به فروش می رسد در حالیکه قبل از محدودیتهای صادراتی قیمت گوجه فرنگی ۳۵۰۰ تومان و سیب زمینی ۱۰۰۰ تومان بود.