حمید ابوطالبی مشاور سیاسی رئیس جمهور در پیامی توئیتری درباره حمله تروریستی امروز اهواز نوشت؛ امروز جانبازانی که سرفراز و سربلند برای آزادی خوزستان از یوغ اشغال صدام, خون پاکشان بر زمین و بر آزادی سرزمین ایران ایستادند, هدف تروریسم کور قرار گرفتند.

ملت شریف ایران وحدت ملی خود را پاس می دارد ؛ فداکاری سربازان و پاسداران این مرز و بوم را می‌ستاید و تروریسم کور را به خاک مذلت می نشاند.

توییت مشاور سیاسی رییس جمهور درباره حمله تروریستی امروز در اهواز