کیامرث حاجی زاده اظهار کرد: صبح  دیروز(جمعه) بخشی از تالاب هورالعظیم در نزدیکی جاده زهیریه دچار آتش سوزی شد.

 

وی افزود: با توجه به گزارش فرماندار هویزه و عمدی بودن آتش سوزی دو نفر راکب موتورسوار که عامل این آتش سوزی بودند، دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شدند.

 

وی ادامه داد: همزمان کلیه امکانات برای مهار این آتش سوزی بسیج شدند و هم اکنون در حال مهار آتش هستند.

 

هورالعظیم، آخرین بازمانده تالاب های بین النهرین در جنوب غربی کشور در خوزستان قرار دارد. یک سوم این تالاب در ایران و دو سوم در عراق واقع شده است.

 

از اوایل تیرماه امسال نیز آتش سوزی هورالعظیم در خاک عراق آغاز شده است.