محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره علت گرانی قیمت میوه و اقدامات دولت در این زمینه اظهار داشت: آنهایی که دولت دنبال می‌کند کالاهای اساسی است. میوه‌های سردرختی بخش عمده‌ای از آن متاثر از سرمایی است که در اواخر فروردین‌ماه داشتیم و خسارت سنگینی به باغداران زد. برآورد ما از این خسارت ۱۱ میلیارد تومان است.

وی گفت: در زمینه‌ی میوه‌های سردرختی کمبود داریم که بخشی از مسئله افزایش قیمت به این موضوع مربوط است، اما آنچه که دولت پیگیری می‌کند مربوط به کالاهای اساسی است که عمدتا در سفره‌های مردم باید باشد و قیمت آن هم توسط سازمان بازرسی و حمایت پیگیری شود تا در بازار به قیمت منطقی عرضه شود.

وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت گندم نیز تاکید کرد: در مورد گندم هم خوشبختانه خرید ما این روزها از مرز سال گذشته عبور کرده است. پیش‌بینی می‌کنیم تا اواخر شهریورماه‌ این میزان به ۱۰ میلیون تن برسد.