گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران فصل بهار ۱۳۹۷ (بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰) منتشر شد.

درصد تغییرات میانگین شاخص در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ نسبت به میانگین شاخص در چهار فصل منتهی به بهار سال ۱۳۹۶ معادل ۱۷.۴ درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (۱۲.۳ درصد) با افزایش روبرو بوده است.

شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل بهار ۱۳۹۷ به عدد ۲۵۰,۸ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل (۲۲۳.۱)، ۱۲.۴ درصد و نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (۱۹۷.۱)، ۲۷.۳ درصد افزایش داشته است.

درصد تغییرات میانگین شاخص در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ نسبت به میانگین شاخص در چهار فصل منتهی به بهار سال ۱۳۹۶ معادل ۱۷,۴ درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (۱۲.۳درصد) با افزایش روبه‌رو بوده است.

شاخص قیمت گروه « خدمات» با ۱۴,۵ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیش‌ترین تاثیر را در افزایش شاخص کل در فصل بهار داشته است. گروه « آهن­ آلات، میلگرد و پروفیل درب و پنجره و نرده » با ۲۱.۲ درصد و گروه «چوب» با ۱۵.۱ درصد افزایش به ترتیب رتبه‌های بعدی را در افزایش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل بهار سال مورد بررسی داشته‌اند.