آناتولی گزارش داد، «رجب طیب اردوغان» در یک برنامه ویژه و  زنده تلویزیونی در دو کانال «آ تی وی» و کانال «آ هابر» به تشریح نظام جدید ریاست جمهوری در این کشور پرداخت.

وی در این باره گفت: «در این نظام ریاست جمهوری، ما شمار وزراء را به ۱۶ نفر کاهش خواهیم داد» و با اشاره به یک نوآوری جدید در نظام حکومتی جدید از تأسیس چهار نهاد مهم خبر داد.

رئیس جمهور ترکیه در این باره گفت: «در نخستین مرحله، چهار نهاد مربوط به منابع انسانی، سرمایه گذاری، امور مالی و تحول دیجیتال در مدل حکومتی جدید از اهمیت بسیاری برخوردارند، زیرا آنها تقریباً نزدیکترین مقامات به رئیس جمهور هستند».

اردوغان همچنین از مقامات مدیریتی جدید که در این مدل جدید حکومتی پایه گذاری می شود، سخن گفت.

وی با اشاره به ایجاد تحولات در حوزه اقتصاد تحت نظام جدید حکومتی گفت: «مدیریت اقتصادی ساده سازی خواهد شد. ما تعداد وزارتخانه ها را کاهش خواهیم داد».

گفتنی است که رأی دهندگان در ترکیه روز یکشنبه (۲۴ اُم ژوئن) به پای صندوقهای رأی می روند. افزون بر این، بیش از سه میلیون تن از اتباع ترکیه که در خارج از این کشور زندگی می کنند، برای رأی دهی در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی این کشور واجد شرایط هستند.

لازم به ذکر است که پیش از انتخاب اردوغان به عنوان رئیس جمهور ترکیه در سال ۲۰۱۴، وی در سمت نخست وزیر این کشور ( ۲۰۱۴- ۲۰۰۳) فعالیت می کرد.