برای خرید مسکن برای شرق تهران بسته به عمر بنا، متراژ، موقیعت مکانی و منطقه ای باید هزینه‎های متفاوتی را پرداخت کرد.

قیمت برخی از آپارتمان‌های شرق تهران به شرح زیر است:

1612966_979