حالا سه‌شنبه شب است، چند روز مانده به پایان سال، سور چهارشنبه را سالهاست که دیگر شاد ندیده‌ایم، شاید اوایل دهه هفتاد آخرین سال‌های سور بود، اتش‌بازی‌های وارداتی، اوقاتمان را تلخ کرده‌است. تلخی بی‌پایان نماند...