محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز و عضو فراکسیون ولایی (اصولگرا) در مخالفت با کلیات لایحه بودجه پشت تریبون قرار گرفت و گفت طبق آئین نامه مجلس رد کلیات لایحه بودجه بحرانی ایجاد نمی شود بلکه لایحه دوباره به کمیسیون تلفیق بازمی گردد.

 

او ادامه داد: اگر همکاران نمی خواهند به رد کلیات رای دهند حداقل برای اصلاح لایحه اهتمام داشته باشند.

اهم صحبت های او از این قرار است:  

*انتظار همگان از بررسی بودجه ایجاد تحول در کشور است و در برخی از کشورها، مجالس تنها به بررسی بودجه می پردازند و این به دلیل اهمیت بودجه است. لذا  لازم بود اولویت های کشور به درستی در بودجه منعکس می شد.

*آنچه مورد غفلت قرار گرفته کاهش حجم دولت است که نه تنها توجهی نشده بلکه متورم‌تر شده است و کمیسیون تلفیق هم آن را به رسمیت شناخته است.

* بخش کشاورزی مورد غفلت قرار گرفته و بیمه محصولات کشاورزی ۱۰۰۰ میلیارد کمتر شده است در حالی که در این یکسال به کشاورزان ضرر وارد شده است.

* در سال‌های اخیر پدیده غیر قابل قبولی به نام اوراق مشارکت و سوق دادن آن به سمت هزینه های جاری شکل گرفته است درحالی که قبل از این اوراق در مورد بودجه های عمرانی بود.

*توجه داشته باشیم برای بودجه قید سالانه ذکر  شده است در حالی که ما برای سال های بعد هم بودجه می نویسیم. امسال مشاهده می کنیم بخش قابل توجهی از بودجه امسال به پرداخت بدهی های سال های قبل اختصاص پیدا کرده است.

*در بخش یارانه ها تغییراتی به وجود آورده است در حالی که این تغییرات قابل قبولی نیست.

*مشکل صندوق ها و تامین اجتماعی موضوعی است که باید به آن توجه ویژه ای می شد اما این امر صورت نگرفته است.

*مسائل عمرانی نکته مهمی است که باید در اولویت قرار می گرفته است. مسئولان نباید در مورد مسائل عمرانی و بودجه آن مانند اموال شخصی برخورد و در مورد آن تصمیم گیری کنند. لذا امیدواریم اصلاحاتی در این زمینه صورت بگیرد.