مجلس قانون مالیات خودروهای لوکس را اصلاح کرد

بر این اساس انواع خودروی سواری و وانت دو‌اتاق (کابین دارای شماره انتظامی) شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از ۳۵میلیارد ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک‌درصد می‌شوند. ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز خودرو تعیین‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور است.

این سازمان مکلف است مراتب را به نحو مقتضی براساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور که باید تا پایان خرداد سال ١٤٠٣ به صورت برخط به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شود به اطلاع اشخاص مشمول برساند تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر‌دولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودرو‌های تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱٤۰۳ پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۳ و اصلاحات بعدی است ثبت نقل و انتقال خودرو‌هایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی نقل‌و‌انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارند.

پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودرو‌های مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر تا پایان فروردین سال ١٤٠٣ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند.