گروه صنعتی ایران‌خودرو بر اساس مسوولیت‌‌‌های اجتماعی خود و سیاست‌های وزارت صمت در تامین خودروهای برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی کلان‌شهرها، به تامین خودروی برقی برای تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی کلان‌شهرها اقدام کرده است. بزرگ‌ترین خودروساز کشور همان گونه که در طراحی و توسعه خودروی برقی با برند داخلی تارا و ری‌را پیشگام بوده، بر اساس راهبردهای وزارت صمت در استفاده از خودروهای برقی، تا زمان به ثمر نشستن پروژه‌های داخلی، در تامین خودروی برقی برای شبکه تاکسیرانی کشور نیز پیشگام شده است. بر همین اساس، ایران‌خودرو واردات نخستین سری خودروهای برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی کلان‌شهرهای کشور را آغاز کرده و آماده است مبتنی بر تقاضای شهرداری تهران و سایر کلان‌شهرها، به زودی با انعقاد قرارداد با شهرداری‌ها، به‌ویژه تهران، این خودروها را وارد ناوگان حمل‌ونقل کشور کند. همچنین در واردات این خودروها توجه به داخلی‌سازی در آینده نزدیک و عمق‌بخشی به تولید داخل نیز در دستور کار قرار داده خواهد شد.