اهمیت همزمان مسائل نظامی، اقتصادی و فرهنگی از نگاه رئیسی

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور روز گذشته برای شرکت در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی در این دانشگاه نظامی حضور یافت. وی تقویت بنیه دفاعی کشور را مهم دانست و گفت: سه عنصر قدرت دفاعی، ثبات اقتصادی و توانایی فرهنگی در تقویت بنیه دفاعی کشور اهمیت دارد. وی ادامه داد: مردم با وجود همه تحریم‌ها و تهدیدها نیاز دارند تا با آرامش زندگی کنند. آرامش پیر و جوان و همه آحاد کشور در سایه امنیت موجب رشد و پیشرفت می‌شود. دشمن فتنه‌گری و کارشکنی می‌کند اما ملت اراده کرده مسیر پیشرفت را با اراده ادامه دهد. در جنگ اراده‌ها تاکنون اراده ملت ایران پیروز بوده است./ایسنا