وزیر خارجه جمهوری اسلامی انتقال قدرت در دنیا را محرز و بدیهی دانست و گفت: «الان چین در حوزه تکنولوژی از مرحله کپی‌برداری وارد مرحله رقابت در نوآوری شده است.» در عین حال اما او چندین بار تاکید کرد که ایران نیازمند «روابط متوازن» با همه دنیاست. ظریف گفت: «اگر می‌خواهید چین و روسیه به شما اعتنا کنند باید چین و روسیه بدانند که تنها انتخاب شما نیستند. اگر می‌خواهید غرب به شما اعتنا کند باید غرب بداند تنها انتخاب شما نیست، هیچ‌کس با آدم مضطرب، خوب برخورد نمی‌کند.» به گفته ظریف چین علاقه‌ای به رقابت در عرصه امنیتی و ژئواستراتژیک با آمریکا ندارد به همین دلیل نباید در این حوزه با او وارد رقابت شد: «شما باید در حوزه‌هایی که او می‌خواهد رقابت کند وارد شوید نه حوزه‌هایی که او تصمیم ندارد رقابت کند. چین تصمیم به رقابت ژئواستراتژیک ندارد و وقتی ادبیات ژئواستراتژیک به‌کار ببرید برای او نامفهوم است.» ظریف گفت چین علاقه‌ای به «بازی امنیتی» ندارد مگر آنکه برایش منافع درازمدت داشته باشد. ظریف مکررا در این مصاحبه تاکید کرده که روابط در دنیای امروز باید متوازن باشد و نباید با «ادبیات جنگ سرد» به مذاکره پرداخت. ظریف در بخشی از این مصاحبه گفته است: اگر شما هنوز مفهوم جنگ سردی از رقابت داشته باشید پیشنهادهایی به اینها ارائه می‌دهید که طرف مذاکره تنها شما را نگاه می‌کند! و می‌گوید «شما دارید در مورد سال ۲۰۲۱ صحبت می‌کنید یا سال ۱۹۷۱؟» ظریف در این گفت‌وگو تاکید کرد که هم روابط با شرق «اصالت» دارد و هم روابط با غرب اما بیشترین امتیاز را به روابط با همسایگان داده است. او گفته اگر نگاه مذاکره‌کننده ابزاری باشد طرف مقابل به سرعت متوجه می‌شود و حاضر به همکاری نخواهد بود. ظریف مشکل اصلی در همکاری ایران با چین و روسیه را منفی بودن افکار عمومی کشور نسبت به این دو کشور دانسته و گفته است: «ما نمی‌توانیم بدون روابط متوازن، با هیچ‌کسی رابطه خوبی داشته باشیم اما یک مشکل داریم؛ نظام بوروکراتیک کشور ما نسبت به چین و روسیه مثبت نیست و تاثیرپذیری افکار عمومی کشور علیه روسیه و چین خیلی بالا است.» ظریف در بخش دیگری از مصاحبه‌اش درباره انتقادات از سند ۲۵ ساله ایران و چین گفته است: «وقتی ما می‌رویم توافق ۲۵ ساله با چین امضا کنیم همه می‌گویند «ظریف توافق را نخوانده امضا می‌کند»! نمی‌فهمند که توافق را ما نوشتیم. اصلا متن این توافق را من پارسال به چینی‌ها دادم.»