وی افزود: «بیگانگان به‌دنبال این هستند که منطقه را بدوشند و وقتی که نفت را بردند منطقه را رها می‌کنند. این منطقه متعلق به ما و همسایه‌های ماست.» وی در گفت وگو با شبکه العالم در پاسخ به سوالی درمورد بستن تنگه هرمز گفت: «تا زمانی‌که نفت ما از تنگه هرمز خارج می‌شود و منعی برای خروج و ورود کشتی‌های ما صورت نگیرد این تحقق پیدا نمی‌کند و منطقی نیست که ما بخواهیم این کار را انجام دهیم اما اگر روزی احساس کنیم که منعی وجود دارد که نفت از اینجا خارج شود و نفت ما خارج نشود آن موقع هر عقل سلیم و سالمی اجازه نمی‌دهد که این اتفاق بیفتد.» دریادار تنگسیری تاکید کرد: «چراکه ما که این ساحل طولانی را داریم و نگهبان تنگه هرمز هستیم و به آن تسلط کامل داریم اگر نتوانیم نفت‌مان را صادر کنیم اما یک بیگانه فرامنطقه‌ای بیاید و بتواند نفت را از اینجا ببرد و صادر کند، خب این منطقی نیست، قطعا بدانید که جوانان غیور این مملکت اجازه این موضوع را نخواهند داد.»