در جریان این اتفاق، قایق‌های تندرو ایرانی با متوقف کردن این ناوشکن به وی اعلام کردند که باید فاصله قانونی ۱۰۰۰ یارد معادل ۹/ ۰کیلومتری خود را از حاشیه بندر رعایت کند. تلگراف نوشته است که نیروهای دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تماسی رادیویی با مایکل کارتر کوین فرمانده این ناوشکن به وی گفتند: «ما اینجا هستیم تا از حاکمیت ملی و سرزمینی خود دفاع کنیم و اقدامات معمول و روزانه خود را انجام می‌دهیم.» این پایگاه می‎افزاید سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح ایران اواخر شهریور ماه اعلام کرده بود به برکت آمادگی و توانمندی نیروی دریایی سپاه، کشور‌های متخاصم قبل از ورود به تنگه هرمز اضطراب دارند و ظرف یک سال اخیر مطابق حقوق بین‌الملل رفتار کرده‌اند و اگر فراتر از آن عمل کنند، با مقابله و اقدامات کنترلی نیروی دریایی سپاه مواجه خواهند شد. به نوشته تلگراف، پیشتر نیز علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته بود که ایران کنترل کامل تنگه هرمز و خلیج‌فارس را در اختیار دارد.