تماس با محمد عمرانی سفیر ایران در نواکشوت نشان داد آنچه رسانه سعودی العربیه نقل کرده کذب است و صحت ندارد. عمرانی در این خصوص گفت بنا به دعوت مدیرکل منطقه‌ای وزارت خارجه موریتانی با او دیدار کرده و خبر احضار درست نیست. همچنین محتوای خبر خبرگزاری رسمی موریتانی (وما) از دیدار سفیر ایران، خبر شبکه العربیه را رد می‌کند. خبرگزاری موریتانی روز سه‌شنبه نوشت: خانم مریم بنت اوفی مدیر امور آسیا-آمریکای وزارت خارجه روز دوشنبه در دفتر خود با آقای محمد عمرانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در نواکشوت دیدار کرد... دوطرف در این دیدار درباره روابط دوجانبه و راه‌های توسعه آن گفت‌وگو کردند.